Danh mục sản phẩm
Nhận tin

Công ty Khải Minh kính chào quáy khách

Bài viết xem nhiều
Lượt truy cập
  • 3
  • 2507
  • 1,581,013
Hiển thị

Media Converter

0

RMC-1000

Industrial rack-mount Ethernet to fiber media converter Chassis with 18 slots

0

RGMC-111GPB

Industrial Rack mount card type Ethernet to fiber media converter with 1x100/1000Base-T(X) to 1x100/1000Base-X, SFP socket

0

RMC-111FB

Industrial Rack-mount card type Ethernet to fiber media converter with 1x10/100Base-T(X) and 1x100Base-FX

0

RMC-111PB

Industrial Rack mount card type Ethernet to fiber media converter with 1x10/100Base-T(X) and 1x100Base-FX, SFP socket

0

RMC-121FB

Industrial Rack mount card type Ethernet to fiber media converter with 2x10/100Base-T(X) and 1x100Base-FX

0

RPM-130-AC

130Watts single output industrial chassis power supply

0

IGMC-1011GP

Industrial Slim Type Gigabit Ethernet media converter

0

IGMC-111GP

Industrial Gigabit Ethernet to fiber media converter with 1x10/100/1000Base-T(X) and 1x100/1000Base-X, SFP socket

0

IGMC-111GPB

Industrial mini type Gigabit Ethernet to fiber media converter with 1x100/1000Base-T(X) and 1x100/1000Base-X, SFP socket