Thiêt bị cắt lọc sét AC/DC

Thiêt bị cắt lọc sét AC/DC (5 Sản phẩm)

DC Surge protection devices Ex9UEP

 • Cắt lọc sét cho hệ thống DC Solar
 • PV T2 (Class II, Type 2, C) class SPDs
 • Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 50539-11
 • Dòng xả cho phép In 20 kA (8/20 µs)
 • Dòng xả lớn nhất Imax 40 kA (8/20 µs)
 • Điện áp làm việc liên tục UCPV lên đến 1500 V DC
 • Áp dụng ho hệ PV nối đất và hệ PV cách ly
 • Thiết kế dạng module
 • Có chỉ báo trạng thái hoạt động và tiếp điểm báo xa

Surge Protection Devices Ex9UE3

 • Cắt lọc sét Type 3 (Class III, T3, D)
 • Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC/EN 61643-11
 • Điện áp hoạt động liên tục Uc 275 V AC
 • Thiết kế dạng module
 • Có cảnh báo trạng thái hoạt động và tiếp điểm cảnh báo xa

Surge Protection Devices Ex9UE2

 • Cắt lọc sét Type 2 (Class II, T2, C)
 • Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 61643-11
 • Dòng xả định mức In 20kA (8/20 μs) trên mỗi pha và 40 kA cho module NPE
 • Điện áp làm việc liên tục cho phép Uc từ 275 V đến 440 V AC
 • Cấu hình bảo vệ 1+0, 1+1, 2+0, 3+0, 3+1 và 4+0
 • Thiết kế dạng module rời
 • Có tiếp điểm chỉ báo trạng thái hoạt động và báo từ xa

Surge protection devices Ex9UE1+2, 25kA

 • Cắt lọc sét sơ cấp với năng lượng cao, Type 1+2 (Class I+II, T1+T2, B+C)
 • Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 61643-11
 • Dòng cắt xung lớn nhất cho phép Iimp 25 kA (10/350 μs) môi pha và 100 kA cho module NPE
 • Điện áp làm việc liên tục lớt nhất Uc 280 V AC
 • Cấu hình bảo vệ 3+0, 3+1 và 4+0
 • Thiết kế dạng module
 • Có chỉ thị báo hoạt động tiếp điểm báo trạng thái hoạt động từ xa

Surge protection devices Ex9UE1 (type 1)

 • Cắt lọc sét sơ cấp Type 1 (Class I, T1, B)
 • Tiêu chuẩn sản xuất IEC/EN 61643-11
 • Dòng xung sét lớn nhất Iimp 35 kA (10/350 μs) trên mỗi pha và 100 kA trên module trung tính NPE
 • Điện áp hoạt động liên tục trên mỗi pha Uc 385 V
 • Cấu hình bảo vệ: 1+0, 2+0, 3+0, 4+0, 1+1, 3+1 và 0+1 (N-PE)