Danh mục sản phẩm
Nhận tin

Công ty Khải Minh kính chào quáy khách

Bài viết xem nhiều
Lượt truy cập
 • 1
 • 2510
 • 1,581,016

VAN HOA KINH DONH

  08/09/2017

Công ty KHẢI MINH luôn cố gắng tạo ra văn hóa của công ty để xây dựng môi trường làm việc tốt đẹp. Nói cách khác, Công ty không ngừng nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn làm việc của mỗi nhân viên trong công ty.

Giá trị

 • - Chúng tôi cam kết đạt được sự tăng trưởng bền vững trong kinh doanh thông qua đội ngũ nhân viên được giao quyền, hành động với tinh thần trách nhiện và xây dựng lòng tin.
 • - Chúng tôi phải luôn luôn phấn đấu
 • - Quan tâm tới khách hàng, người tiêu dùng và môi trường chúng ta đang sống
 • - Chỉ bán những sản phẩm mà chúng ta tự hào
 • - Phát biểu một cách trung thực và vô tư
 • - Cân đối giữa những thành quả ngắn hạn và chiến lược dài hạn
 • - Chiến thắng bằng sự đa dạng và không phân biệt đối xử
 • - Tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau thành công

 

Quy tắc ứng xử

 • - Quy tắc ứng xử cho thấy cách chúng tôi thực hiện hoạt động kinh doanh một cách đúng đắn. Quy tắc ứng xử là cốt lõi những điều mà công ty ứng xử. Mỗi nhân viên trong công ty luôn tuân thủ và áp dụng quy tắc ứng xử vào mọi khía cạnh trong công việc.
 • - Tôn trọng tại nơi làm việc
 • - Chính trực trên thị trường
 • - Đạo đức trong hoạt động kinh doanh
 • - Trách nhiệm với cổ đông