Chống sét hệ thống Solar (Photovoltaic SPD)

Chống sét hệ thống Solar (Photovoltaic SPD) (4 Sản phẩm)

Chống sét 600VDC cho hệ thống điện mặt trời, Type 2

Bảo vệ chống sét, quá áp lan truyền cho hệ thống điện mặt trời của bạn.

ProTec T2-PV 2+0 là thiết bị bảo vệ chống sét loại 2 (thiết bị cắt sét Type 2) cho nguồn điện năng lượng mặt trời, được thiết kế lắp đặt bảo vệ cho những nơi không bị ảnh hưởng bởi dòng điện sét đánh trực tiếp (không có cột thu lôi trong khu vực, không bị sét đánh trực tiếp xuống hệ thống). 

 • Điện áp hoạt động định mức Ucpv: 600VDC
 • Cấp điện áp bảo vệ Up: 2000VDC
 • Dòng cắt sét định mức (8/20 µs) In: 20kA
 • Dòng cắt sét tối đa (8/20 µs) Imax: 40kA
 • Dòng cắt sét tổng cho phép Itotal: 50kA
 • Vị trí lắp đặt: String box, Inverter
 • Chế độ bảo vệ (kiểu nối đất): (+) - PE, (-) - PE
 • Nhóm thiết bị chống sét - tiêu chuẩn IEC 61643 (EN Category): Type 2
 • Kiểu thiết kế: Pluggable Design
 • Tiêu chuẩn sản xuất: EN 50539-11:2013+A1:2014 (chuẩn Châu Âu)

Chống sét 1100/1500VDC cho hệ thống điện mặt trời, Type 2

ProTec T2-PV 3+0 là thiết bị bảo vệ chống sét loại 2 (thiết bị cắt sét Type 2) cho nguồn điện năng lượng mặt trời, được thiết kế lắp đặt bảo vệ cho những nơi không bị ảnh hưởng bởi dòng điện sét đánh trực tiếp (không có cột thu lôi trong khu vực, không bị sét đánh trực tiếp xuống hệ thống). Gồm các model được sử dụng theo mức điện áp của hệ thống PV 1100VDC, 1500VDC

 • Điện áp hoạt động định mức Ucpv: 1100VDC/1500VDC
 • Cấp điện áp bảo vệ Up: 3800VDC/5000VDC
 • Dòng cắt sét định mức (8/20 µs) In: 20kA
 • Dòng cắt sét tối đa (8/20 µs) Imax: 40kA
 • Dòng cắt sét tổng cho phép Itotal: 50Ka
 • Dòng ngắn mách cho phép Ics: 50kA/65kA
 • Vị trí lắp đặt: String box, Inverter
 • Chế độ bảo vệ (kiểu nối đất): (+) - PE, (-) - PE
 • Nhóm thiết bị chống sét - tiêu chuẩn IEC 61643 (EN Category): Type 2
 • Kiểu thiết kế: Pluggable Design
 • Tiêu chuẩn sản xuất: EN 50539-11:2013+A1:2014 (chuẩn Châu Âu)

Chống sét 1100/1500VDC cho hệ thống điện mặt trời, Type 1+2

Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp cho hệ thống điện mặt trời.

ProTec T1-PV 3+0 là thiết bị bảo vệ tích hợp cả chống sét loại 1 và loại 2 (thiết bị cắt sét Type 1+2) cho nguồn điện năng lượng mặt trời, được thiết kế lắp đặt bảo vệ cho những nơi bị ảnh hưởng bởi dòng điện sét đánh trực tiếp hoặc không trực tiếp (có hoặc không có cột thu lôi trong khu vực, bị sét đánh trực tiếp xuống hệ thống hoặc do quá áp lan truyền). Gồm các model được sử dụng theo mức điện áp của hệ thống PV đến 1100VDC, 1500VDC.

 • Điện áp hoạt động định mức Ucpv: 1100VDC/1500VDC
 • Cấp điện áp bảo vệ Up: 3800VDC/5000VDC
 • Dòng cắt sét định mức (8/20 µs) In: 20kA
 • Dòng cắt xung sét trực tiếp trên mỗi cực (10/350 µs) Iimp: 6.25kA
 • Dòng cắt sét tối đa (8/20 µs) Imax: 40kA
 • Dòng cắt sét tổng cho phép Itotal: 50Ka
 • Dòng ngắn mách cho phép Ics: 50kA/65kA
 • Vị trí lắp đặt: String box, Inverter
 • Chế độ bảo vệ (kiểu nối đất): (+) - PE, (-) - PE
 • Nhóm thiết bị chống sét - tiêu chuẩn IEC 61643 (EN Category): Type 1 và Type 2
 • Kiểu thiết kế: Pluggable Design
 • Tiêu chuẩn sản xuất: EN 50539-11:2013+A1:2014 (chuẩn Châu Âu)

SafeTec C(R) 1000 PV

SafeTec C(R) 1000 PV là thiết bị bảo vệ chống sét loại 2 (thiết bị cắt sét Type 2) cho nguồn điện năng lượng mặt trời, được thiết kế lắp đặt bảo vệ cho những nơi không bị ảnh hưởng bởi dòng điện sét đánh trực tiếp (không có cột thu lôi trong khu vực, không bị sét đánh trực tiếp xuống hệ thống).

 • Điện áp hoạt động định mức Ucpv: 1000VDC
 • Cấp điện áp bảo vệ Up: 4600VDC
 • Dòng cắt sét định mức (8/20 µs) In: 20kA
 • Dòng cắt sét tối đa (8/20 µs) Imax: 40kA
 • Dòng cắt sét tổng cho phép Itotal: 50kA
 • Vị trí lắp đặt: String box, Inverter
 • Chế độ bảo vệ (kiểu nối đất): (+) - PE, (-) - PE
 • Nhóm thiết bị chống sét - tiêu chuẩn IEC 61643 (EN Category): Type 2
 • Kiểu thiết kế: Pluggable Design
 • Tiêu chuẩn sản xuất: EN 50539-11:2013+A1:2014 (chuẩn Châu Âu)