Giải pháp cho hệ thống Wireless

Giải pháp cho hệ thống Wireless (2 Sản phẩm)

SC2 Product Series

The SC2 Product Series protects one or two Small Cell Remote Radio Heads on power supplies and utilizes the patented Strikesorb® Surge Protective Device (SPD), specifically designed for the outdoor Small Cell and Remote Radio Head (RRH) installation environments and certified for use in AC and DC operating applications.

 • AC/DC or AC/DC with GigE Surge Protection Solutions
 • Location of use: Compact power systems
 • Protective element: Strikesorb 30-A/30-V1
 • Surge discharge rating: Imax = 60kA 8/20 μs
 • Housing: IP 67 rated enclosure
 • Voltage Protection Rating (VPR) per UL 1449 4th edition: 400V
 • Protection Class as per IEC 61643-11: Class II
 • Incoming Power/Fiber: Configurable to meet customer specifications
 • Complies with: UL 1449 4th Ed, IEC 61643-11

FD Series

FD Series cung cấp khả năng bảo vệ độc đáo không cần bảo trì chống lại các luồng sét trực tiếp. Nó bảo vệ tới 6 Đầu phát sóng từ xa và cung cấp kết nối cho các cặp sợi quang.

 • Bảo vệ quá áp và hộp phối quang
 • Vị trí sử dụng: Đỉnh tháp di động hoặc đỉnh mái trạm BTS
 • Phần tử bảo vệ: Strikesorb 30-V1-HV
 • Dòng xả lớn nhất: Imax = 60kA 8/20 ss
 • Cấp bảo vệ vỏ hộp: IP 67 bao vây
 • Cấp bảo vệ điện áp (VPR) theo UL 1449 4th edition: 400V
 • Lớp bảo vệ theo tiêu chuẩn IEC 61643-11: Class I
 • Nguồn / Sợi đến: Có thể cấu hình để đáp ứng thông số kỹ thuật của khách hàng
 • Tuân thủ: UL 1449 4th Ed, IEC 61643-11