Aptomat khối (MCCB) AC/DC

Aptomat khối (MCCB) AC/DC (3 Sản phẩm)

DC Moulded Case Circuit Breakers Ex9MD

 • Tiêu chuẩn sản xuất IEC/EN 60947-2
 • Các kích cỡ tiêu chuẩn của MCCB: M1-M5
 • Dòng làm việc định mức từ 16 ÷ 800 A
 • Loại 2 cực, 3 cưc và 4 cực
 • Dòng cắt định mức từ 25kA đến 150kA, Ics = 100 % Icu
 • Điện áp định mức 500/750/1000 V DC
 • Nguyên lý hoạt động theo điện từ

Electronic MCCBs Ex9M6 (New)

 • Tiêu chuẩn sản xuất IEC/EN 60947-2
 • Các kích cỡ tiêu chuẩn của MCCB: M6
 • Dòng làm việc định mức đến 1600 A
 • Loại 3 cưc và 4 cực
 • Dòng cắt định mức từ 50kA đến 100kA,
 • Ics = 100 % Icu
 • Điện áp định mức 415/690 V AC
 • Nguyên lý hoạt động: điện tử/kỹ thuật số

Moulded Case Circuit Breakers Ex9M

 • Tiêu chuẩn sản xuất IEC/EN 60947-2
 • Các kích cỡ tiêu chuẩn của MCCB: M1-M5
 • Dòng làm việc định mức từ 16 ÷ 800 A
 • Loại 2 cực, 3 cưc và 4 cực
 • Dòng cắt định mức từ 36kA đến 150kA, Ics = 100 % Icu
 • Điện áp định mức 230/415/690 V AC
 • Nguyên lý hoạt động theo điện từ