Vỏ tủ điện

Vỏ tủ điện (2 Sản phẩm)

Vỏ tủ điện ngoài trời PHS

  • Vỏ tủ ngoài trời kiểu treo tường PHS
  • Cấp bảo vệ IP65
  • Số module: 4 đến 36
  • Số hàng: 1 đến 3
  • Màu cánh: trong suốt

Vỏ tủ điện trong nhà PNS

  • Vỏ tủ trong nhà kiểu treo tường PNS
  • Cấp bảo vệ IP40
  • Số module: 8 đến 54
  • Số hàng: 1 đến 4
  • Màu cánh: trắng hoặc trong suốt