Cầu chì cắt nhanh Rapidplus Series

Cầu chì cắt nhanh Rapidplus Series (4 Sản phẩm)

Cầu chì bảo vệ thiết bị bán dẫn loại NH lớp gS (cắt nhanh)

 • Kích cỡ: NH000, NH00, NH1, NH2, NH3
 • Dòng cắt định mức: 100kA với 690VAC, 30kA với 440VDC
 • Điện áp định mức: 690V, 440VDC, 550VDC
 • Tiêu chuẩn sản xuất: IEC/EN 60269-1/4
 • Nhà sản xuất: DF Electric/Tây Ban Nha

Cầu chì bảo vệ thiết bị bán dẫn loại NH lớp aR (cắt nhanh)

 • Kích cỡ: NH000, NH1, NH2, NH3
 • Dòng cắt định mức: 120kA với 690VAC, 30kA với 440VDC
 • Điện áp định mức: 690V, 440VDC, 550VDC
 • Tiêu chuẩn sản xuất: IEC/EN 60269-1/4
 • Nhà sản xuất: DF Electric/Tây Ban Nha

Cầu chí ống lớp gR (cắt nhanh)

 • Kích cỡ: 8x32, 10x38, 14x51, 22x58
 • Dòng cắt định mức: 200kA
 • Điện áp định mức: 690V,
 • Tiêu chuẩn sản xuất: IEC/EN 60269-1/4
 • Nhà sản xuất: DF Electric/Tây Ban Nha

Cầu chí ống lớp aR (cắt nhanh)

 • Kích cỡ: 8x32, 10x38, 14x51, 22x58
 • Dòng cắt định mức: 200kA
 • Điện áp định mức: 690V,
 • Tiêu chuẩn sản xuất: IEC/EN 60269-1/4
 • Nhà sản xuất: DF Electric/Tây Ban Nha