Cầu chì cho Solar

Cầu chì cho Solar (7 Sản phẩm)

Đế cầu chì NH XL 1500V DC cho Solar

 • Điện áp định mức: 1500VDC
 • Kích cỡ: cho lõi chì NH1 XL(200 A), NH2 XL(315 A) và NH3 L(500 A)
 • Dòng cắt định mức: 30kA
 • Dòng định mức lõi chì: đến 500A
 • Phiên bản: 1 cực
 • Công suất tổn hao: 45W,85W
 • Tiêu chuẩn sản xuất: IEC/EN 60269-1/2/6
 • Nhà sản xuất: DF Electric/Tây Ban Nha

Đế cầu chì NH ST 1000VDC cho Solar

 • Điện áp định mức: 1000VDC
 • Kích cỡ: cho lõi chì NH1(250 A) và NH3(500 A)
 • Dòng cắt định mức: 30kA
 • Dòng định mức lõi chì: đến 500A
 • Phiên bản: 1 cực
 • Công suất tổn hao: 32W,45W
 • Tiêu chuẩn sản xuất: IEC/EN 60269-1/2/6
 • Nhà sản xuất: DF Electric/Tây Ban Nha

Hộp cầu chì 1500VDC PML

 • Điện áp định mức: 1500VDC
 • Phù hợp cho lõi chì 10x85 và 14x85
 • Dòng cắt định mức: 30kA
 • Dòng định mức lõi chì: đến 32A
 • Phiên bản: 1 cực
 • Công suất tổn hao: 6W
 • Lớp lõi chì: 1000VDC - DC20B
 • Nhà sản xuất: DF Electric/Tây Ban Nha

Hộp cầu chì 1000VDC PMX

 • Điện áp định mức: 1000VDC
 • Phù hợp cho lõi chì 10x38 và 14x51
 • Dòng cắt định mức: 30kA
 • Dòng định mức lõi chì: đến 30A
 • Phiên bản: 1 cực và 2 cực
 • Công suất tổn hao: 3W
 • Lớp lõi chì: 1000VDC - DC20B/690VAC - AC21B
 • Nhà sản xuất: DF Electric/Tây Ban Nha

Cầu chì solar 1500VDC loại NH XL

 • Điện áp định mức: 1500VDC
 • Dòng định mức: NH1 XL 40...200A / NH2 XL 200...250A / NH3 XL 315...400A
 • Dòng cắt định mức: 30kA
 • Tiêu chuẩn suản xuất: IEC 60269-1,IEC 60269-6, UL 248-19
 • Nhà sản xuất: DF Electric/Tây Ban Nha

Cầu chì solar 1000VDC loại NH

 • Điện áp định mức: 1000VDC
 • Dòng định mức: NH1 25...200A / NH2 200...250A / NH3 200...400A
 • Dòng cắt định mức: 30kA
 • Tiêu chuẩn suản xuất: IEC 60269-1,IEC 60269-6, UL 248-19
 • Nhà sản xuất: DF Electric/Tây Ban Nha

Cầu chì ống gPV 1000/1500VDC

 • Điện áp định mức: 1.000VDC với 10×38 và 14×51, 1500VDC với 10×85 và 10/14×85
 • Dòng định mức: 0×38 1000VDC 1A…20A // 14×51 1100VDC 15A | 20A // 14×51 1000VDC 25A…32A | 10×85 1500VDC 2A…16A // 10×85 1200VDC 20A | 25A // 10/14×85 1500VDC 20A…32A
 • Dòng cắt định mức: 30kA với fuse 1000VDC, 10kA với fuse 1500VDC
 • Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60269-1,IEC 60269-6, UL 248-19
 • Nhà sản xuất: DF Electric/Tây Ban Nha