Cầu chì bảo vệ trung thế

Cầu chì bảo vệ trung thế (1 Sản phẩm)

Cầu chì trung thế bảo vệ chiếu sáng công cộng

  • Kích cỡ: 10x85, 10x150, 10x180
  • Dòng cắt định mức: 15kA/20kA
  • Điện áp định mức: 1500VAC/2500VAC/3200VAC/5500VAC
  • Dòng định mức: từ 2 đến 12A
  • Tiêu chuẩn sản xuất: IEC/EN 60269-1/4
  • Nhà sản xuất: DF Electric/Tây Ban Nha