Cầu chi bảo vệ đồng hồ đa năng

Cầu chi bảo vệ đồng hồ đa năng (1 Sản phẩm)

Cầu chì bảo vệ Multimeter

  • Kích cỡ: 10x35, 10x38
  • Dòng cắt định mức: 30kA
  • Điện áp định mức: 1000VAC/DC,
  • Dòng định mức: đến 440mA (10x35), đến 11A (10x38)
  • Tiêu chuẩn sản xuất: IEC/EN 60269-1/4
  • Nhà sản xuất: DF Electric/Tây Ban Nha