Cầu chì DC bảo vệ ắc quy

Cầu chì DC bảo vệ ắc quy (1 Sản phẩm)

Cầu chì DC bảo vệ cho ắc quy

  • Điện áp định mức: 440VDC/550VDC
  • Kích cỡ: cho lõi chì NH000 (100A), NH00 (160A), NH1 (280A), NH2 (450A), NH3 (630A)
  • Dòng cắt định mức: 30kA
  • Dòng định mức lõi chì: từ 20A đến 630A
  • Phiên bản: 1 cực
  • Tiêu chuẩn sản xuất: IEC/EN 60269-1/2/6
  • Nhà sản xuất: DF Electric/Tây Ban Nha