Đồng hồ đo đa năng Acuvim II Series, Class 0.2

Đồng hồ đo đa năng Acuvim II Series, Class 0.2

 • Acuvim II
 • ACCUENERGY
 • Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh và đo kWh, kVAh & kVArh
 • Đo và hiển thị sóng hài THD của điện áp, dòng điện
 • Hiển thị 4 hàng, 4 số, dạng LCD
 • Hàng thứ 5: 10 số (dành cho điện năng)
 • Cài đặt hệ số CT: 1A / 5A - 10.000A
 • Mạng kết nối: 3 pha - 4 dây, 3 pha - 3 dây, 2 pha - 3 dây & 1 pha - 2 dây
 • Độ chính xác: cấp 0.2 (IEC 62053-22)
 • Giải đo điện áp: 10V ÷ 1000kV
 • Giải đo dòng điện: 5mA ÷ 50000A
 • Nguồn cấp: 100~415Vac, 50/60Hz; 100~300Vdc
 • Truyền thông: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, IEC-61850
 • Nhà sản xuất: Accuenergy/Canada

Acuvim II là đồng hồ đa năng cấp chính xác cao class 0.2 (IEC 62053-22), cho phép giám sát, phân tích và quản lý chất lượng điện năng toàn diện. Acuvim II cho phép đo các giá trị V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh và đo kWh, kVAh & kVArh, sóng hài, các giá trị thứ tự nghịch, thứ tự 0,....

Tính năng cơ bản:

* Thông số đo lường:
  -  Điện áp V1, V2, V3, Vlnavg, V12, V23, V31, Vllavg
  -  Dòng điện I1, I2, I3, In, Iavg
  -  Công suất tác dụng P1, P2, P3, Psum
  -  Công suất phản kháng Q1, Q2, Q3, Qsum
  -  Công suất biểu kiến S1, S2, S3, Ssum
  -  Tần số F
  -  Hệ số công suất PF1, PF2, PF3, PF
  -  Năng lượng tác dụng Ep_imp, Ep_exp, Ep_total, Ep_net, Epa_imp, Epa_exp, Epb_imp_Epb_exp, Epc_imp, Epc_exp
  -  Năng lượng phản kháng Energy Eq_imp, Eq_exp, Eq_total, Eq_net, Eqa_imp, Eqa_exp, Eqb_imp, Eqb_exp, Eqc_imp, Eqc_exp
  -  Năng lượng biểu kiến Es, Esa, Esb, Esc
  -  Các đại lượng Demand Dmd_P, Dmd_Q, Dmd_S, Dmd_I1, Dmd_I2, Dmd_I3
  -  Tính chất phụ tải dạng phản kháng, dung kháng, trở
  -  4 góc pha cho công suất

 

* Chức năng giám sát:
  -  Chất lượng điện năng
  -  Giám sát sóng hài điện áp/dòng điện từ bậc 2 đến  bậc 63 và độ méo sóng THD
  -  Giá trị đỉnh điện áp (Voltage Crest Factor)
  -  THFF (TIF)
  -  Tỷ lệ giá trị sóng hài dòng điện (K Factor)
  -  Hệ số không cân bằng điện áp U_unbl
  -  Hệ số không cân bằng dòng điện I_unbl
  -  Lưu trỡ, thống kê và gắn nhãn thời gian các giá trị Min/Max

 

* Chức năng cảnh báo:

Cho phép cài đặt, cảnh báo ngưỡng cho 80 thông số trạng thái và đến 16 thông số trạng thái cùng lúc có thể cài đặt giám sát. Chức năng tác động cảnh báo và ghi, gắn nhãn thời gian khi các thông số trạng thái vượt ngước tác động đặt trước.


* Các Module I/O mở rộng:

   -  Acuvim II cho phép mở rộng chức năng với nhiều loại module I/O mở rộng khác nhau:

   -  Module I/O AXM-IO1: 6 Digital Input (24Vdc) và 2 Ouput Relay

   -  Module I/O AXM-IO2: 4 Digital Input (24Vdc), 2 Digiatal Output (24Vdc) và 2 Analog Ouput

   -  Module I/O AXM-IO3: 4 Digital Input (24Vdc), 2 Relay Output (24Vdc) và 2 Analog Ouput

   -  Module Ethernet AXM-WEB PUSH: Hỗ trợ Modbus TCP/IP, HTTP/HTTPs Webserver, SMTP Email, SNMP V3,.. với 4G Datalogging

   -  Module Ethernet AXM-WEB2: Hỗ trợ Modbus TCP/IP, IEC-61850, HTTP/HTTPs Webserver, SMTP Email, SNMP V3,.. với 8G Datalogging

 

** Lưu ý:

Tối đa 3 module mở rộng được gắn đồng thời lên đồng hồ, và nhiều nhiều nhất là 2 module giống nhau được gắn đồng thời.

 

 

Các kiểu đấu nối mạch đo lường CT/VT

 

 

 

Bình luận