Đồng hồ đo đa năng AC

Đồng hồ đo đa năng AC (4 Sản phẩm)

Đồng hồ đa năng đa kênh dòng AcuRev 2000 Series

 • 18 kênh dòng đầu vào (6 kênh dòng 3 pha)
 • Cấp chính xác IEC 62053-22 class 0.5s
 • Biến dòng điện ngoài cho phép dễ dàng bảo trì bảo dưỡng
 • Cho phép lựa chọn dòng vào trực tiếp
 • Tích hợp MODBUS RTU qua cổng RS485
 • Tích hợp bộ nhớ lưu trữ dữ liệu quá khứ dung lượng lớn
 • Cảnh báo các giá trị trạng thái theo ngước cái đặt (Under/Over)
 • Hỗ trợ đa giao thức truyền thông Modbus-TCP/IP, SMTP, HTTP/HTTPS Post, FTP & SNTP
 • Lưu dữ liệu trong 15 giây
 • Tích hợp cổng kết nối Ethernet và WiFi
 • Bảo vệ và mã hóa HTTPs Webserver cho đọc và ghi thông số năng lượng
 • cho phép 2 user quản lý truy cập
 • Nhà sản xuất: Accuenergy/Canada
HOT

Đồng hồ đo đa năng EV300 Series

 • Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh và đo kWh, kVAh & kVArh
 • Hiển thị 4 hàng, 4 số, dạng LCD
 • Hàng thứ 5: 10 số (dành cho điện năng)
 • Đầu vào CT: cho phép lập trình lựa chọn 1A hoặc 5A
 • Mạng kết nối: 3 pha - 4 dây, 3 pha - 3 dây, 2 pha - 3 dây & 1 pha - 2 dây
 • Độ chính xác: cấp 0.5
 • Giải đo điện áp: 10V ÷ 500kV
 • Giải đo dòng điện: 5mA ÷ 50000A
 • Nguồn cấp: 100~415Vac, 50/60Hz; 100~300Vdc
 • Truyền thông: Modbus RTU
 • Kích thước: 96x96mm
 • Nhà sản xuất: Accuenergy/Canada
HOT

Đồng hồ đo đa năng Acuvim L V3.0 (New)

 • Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh và đo kWh, kVAh & kVArh
 • Đo và hiển thị sóng hài THD của điện áp, dòng điện
 • Hiển thị 4 hàng, 4 số, dạng LCD
 • Hàng thứ 5: 10 số (dành cho điện năng)
 • Đầu vào CT: cho phép lập trình lựa chọn 1A hoặc 5A
 • Mạng kết nối: 3 pha - 4 dây, 3 pha - 3 dây, 2 pha - 3 dây & 1 pha - 2 dây
 • Độ chính xác: cấp 0.5
 • Giải đo điện áp: 10V ÷ 500kV
 • Giải đo dòng điện: 5mA ÷ 50000A
 • Nguồn cấp: 100~415Vac, 50/60Hz; 100~300Vdc
 • Truyền thông: Modbus RTU, Modbus TCP/IP
 • Nhà sản xuất: Accuenergy/Canada
HOT

Đồng hồ đo đa năng Acuvim II Series, Class 0.2

 • Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh và đo kWh, kVAh & kVArh
 • Đo và hiển thị sóng hài THD của điện áp, dòng điện
 • Hiển thị 4 hàng, 4 số, dạng LCD
 • Hàng thứ 5: 10 số (dành cho điện năng)
 • Cài đặt hệ số CT: 1A / 5A - 10.000A
 • Mạng kết nối: 3 pha - 4 dây, 3 pha - 3 dây, 2 pha - 3 dây & 1 pha - 2 dây
 • Độ chính xác: cấp 0.2 (IEC 62053-22)
 • Giải đo điện áp: 10V ÷ 1000kV
 • Giải đo dòng điện: 5mA ÷ 50000A
 • Nguồn cấp: 100~415Vac, 50/60Hz; 100~300Vdc
 • Truyền thông: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, IEC-61850
 • Nhà sản xuất: Accuenergy/Canada