Đồng hồ đo đa năng DC

Đồng hồ đo đa năng DC (2 Sản phẩm)

Đồng hồ đa năng DC AcuDC200 series

 • Đo giám sát các đại lượng DC: U, I, P, E
 • Kích thước tiêu chuẩn 96x48mm
 • Hiển thị đồng thời ba đại lượng đo trên LCD
 • Truy cập, kết nối với các hệ thống SCADA, PLC qua Modbus-RTU
 • Dễ dàng lắp đặt, kết nối.
HOT

Đồng hồ đó, giám sát năng lượng DC AcuDC240 Series

 • Đo giám sát các đại lượng DC: U, I, P, E
 • Giám sát và điều khiển 
 • Hiển thị, truyền tín hiệu cảnh báo qua công truyền thông, Analog ouput
 • Kích thước tiêu chuẩn 72x72mm
 • Hiển thị đồng thời ba đại lượng đo trên LCD
 • Truy cập, kết nối với các hệ thống SCADA, PLC
 • Dễ dàng lắp đặt, kết nối
 • Data Logging: cho phép lưu trữ dữ liệu quá khứ với bộ nhớ trong 4MB