Chống sét hệ thống điện gió (Wind SPD)

Chống sét hệ thống điện gió (Wind SPD) (10 Sản phẩm)

HOT

Strikesorb 80 Surge Protective Device

Thiết bị chống sét Strikesorb 80 cung cấp khả năng chống sét vô song, bảo vệ các ứng dụng quan trọng khỏi thiệt hại do sét đánh trực tiếp và các sự kiện quá áp khác.

 • Loại trừ mọi xung quá áp mà không cần bảo trì
 • Làm việc với dòng ngắn mạch cực cao
 • Điện áp rơi thoát sét cực thấp, mức bảo vệ tối ưu
 • Bảo vệ toàn vẹn thiết bị quan trọng
 • Dễ dàng lắp đặt, không cần cầu chì bảo vệ dự phòng
 • Tích hợp vào hầu hết các ứng dụng
 • Vòng đời dài, có thể cho phép cắt sét hàng ngàn lần mà không bị hỏng hoặc lão hóa
 • Không bị thể bị cháy, nổ, phát sinh khói
 • Bảo hành 10 năm
 • Kiểm soát chất lượng chặt chẽ trong quá trình sản xuất
 • 100% các mô-đun Strikesorb được kiểm tra kỹ lưỡng về điện trước khi rời khỏi nhà máy.
 • Mỗi mô-đun được gán một số sê-ri duy nhất để truy xuất nguồn gốc
 • Kéo dài tuổi thọ của hệ thống điện khách hàng, giúp hệ thống vận hành liên tục, ổn định
 • Được kiểm định bởi các phòng thử nghiệm độc lập có uy tín của bên thứ ba trên thế giới

Strikesorb 40 Surge Protective Devices

Thiết bị chống sét Strikesorb 40 cung cấp khả năng chống sét vô song, bảo vệ các ứng dụng quan trọng khỏi thiệt hại do sét đánh trực tiếp và các sự kiện quá áp khác.

 • Loại trừ mọi xung quá áp mà không cần bảo trì
 • Làm việc với dòng ngắn mạch cực cao
 • Điện áp rơi thoát sét cực thấp, mức bảo vệ tối ưu
 • Bảo vệ toàn vẹn thiết bị quan trọng
 • Dễ dàng lắp đặt, không cần cầu chì bảo vệ dự phòng
 • Tích hợp vào hầu hết các ứng dụng
 • Vòng đời dài, có thể cho phép cắt sét hàng ngàn lần mà không bị hỏng hoặc lão hóa
 • Không bị thể bị cháy, nổ, phát sinh khói
 • Bảo hành 10 năm
 • Kiểm soát chất lượng chặt chẽ trong quá trình sản xuất
 • 100% các mô-đun Strikesorb được kiểm tra kỹ lưỡng về điện trước khi rời khỏi nhà máy.
 • Mỗi mô-đun được gán một số sê-ri duy nhất để truy xuất nguồn gốc
 • Kéo dài tuổi thọ của hệ thống điện khách hàng, giúp hệ thống vận hành liên tục, ổn định
 • Được kiểm định bởi các phòng thử nghiệm độc lập có uy tín của bên thứ ba trên thế giới

Strikesorb 30 Surge Protective Devices

Thiết bị chống sét Strikesorb 30 cung cấp khả năng chống sét vô song, bảo vệ các ứng dụng quan trọng khỏi thiệt hại do sét đánh trực tiếp và các sự kiện quá áp khác.

 • Loại trừ mọi xung quá áp mà không cần bảo trì
 • Làm việc với dòng ngắn mạch cực cao
 • Điện áp rơi thoát sét cực thấp, mức bảo vệ tối ưu
 • Bảo vệ toàn vẹn thiết bị quan trọng
 • Dễ dàng lắp đặt, không cần cầu chì bảo vệ dự phòng
 • Tích hợp vào hầu hết các ứng dụng
 • Vòng đời dài, có thể cho phép cắt sét hàng ngàn lần mà không bị hỏng hoặc lão hóa
 • Không bị thể bị cháy, nổ, phát sinh khói
 • Bảo hành 10 năm
 • Kiểm soát chất lượng chặt chẽ trong quá trình sản xuất
 • 100% các mô-đun Strikesorb được kiểm tra kỹ lưỡng về điện trước khi rời khỏi nhà máy.
 • Mỗi mô-đun được gán một số sê-ri duy nhất để truy xuất nguồn gốc
 • Kéo dài tuổi thọ của hệ thống điện khách hàng, giúp hệ thống vận hành liên tục, ổn định
 • Được kiểm định bởi các phòng thử nghiệm độc lập có uy tín của bên thứ ba trên thế giới

ProTec T1 3+0

Raycap ProTec T1 3+0 là dòng bảo vệ chống sét chống quá áp 3 pha, bảo vệ sơ cấp thích hợp thứ cấp (Type 1+Type 2)

 • Khả năng cắt dòng sét định mức (In) 8/20 μs: 20kA
 • Khả năng cắt dòng sét tối đa mỗi cực (Imax) Xung 8/20 μs: 50kA
 • Dòng cắt xung sét trực tiếp mỗi cực (limp) Xung 10/350µs: 12.5kA
 • Mức điện áp bảo vệ Up: 1000V đến 3200V (Tùy điện áp Un)
 • Dòng ngắn mạch cho phép: 25kA/50kA
 • Vị trí lắp đặt: Đầu vào tủ cấp nguồn chính
 • Loại mạng 3 pha: TN-C
 • Chế độ bảo vệ: L - PEN
 • Lớp bảo vệ: Class I+II / Type 1+2
 • Thiết kế: Pluggable Design
 • Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 61643-11:2011, EN 61643-11:2012, UL 1449 4th Edition

ProTec T1 2+0

Raycap ProTec T1 2+0 là dòng bảo vệ chống sét chống quá áp 1 pha, bảo vệ sơ cấp thích hợp thứ cấp (Type 1+Type 2)

 • Khả năng cắt dòng sét định mức (In) 8/20 μs: 20kA
 • Khả năng cắt dòng sét tối đa mỗi cực (Imax) Xung 8/20 μs: 50kA
 • Dòng cắt xung sét trực tiếp mỗi cực (limp) Xung 10/350µs: 12.5kA
 • Mức điện áp bảo vệ Up: 700V đến 3200V (tủy mức điện áp Un)
 • Dòng ngắn mạch cho phép: 25kA/50kA
 • Vị trí lắp đặt: Đầu vào tủ cấp nguồn chính
 • Loại mạng 1 pha: TN-S
 • Chế độ bảo vệ: L - PE, N - PE
 • Lớp bảo vệ: Class I+II / Type 1+2
 • Thiết kế: Pluggable Design
 • Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 61643-11:2011, EN 61643-11:2012, UL 1449 4th Edition

ProTec T2 3+0

Raycap ProTec T2 3+0 là dòng bảo vệ chống sét chống quá áp 3 pha, bảo vệ thứ cấp (Type 2)

 • Khả năng cắt dòng sét định mức (In) 8/20 μs: 20kA
 • Khả năng cắt dòng sét tối đa mỗi cực (Imax) Xung 8/20 μs: 50kA
 • Mức điện áp bảo vệ Up: 1.5kV
 • Dòng ngắn mạch cho phép: 25kA/50kA
 • Vị trí lắp đặt: Đầu vào tủ cấp nguồn nhỏ, trực tiếp cấp nguồn cho phụ tải.
 • Loại mạng 3 pha: TN-C
 • Chế độ bảo vệ: L - NPE
 • Lớp bảo vệ: Class II/ Type 2/Type 1CA
 • Công nghệ: MOV
 • Thiết kế: Pluggable Design
 • Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 61643-11:2011, EN 61643-11:2012, UL 1449 4th Edition

ProTec T2-ADV 3+0

Raycap ProTec T2 ADV 3+0 là dòng bảo vệ chống sét chống quá áp 3 pha, bảo vệ thứ cấp (Type 2)

 • Khả năng cắt dòng sét định mức (In) 8/20 μs: 20kA
 • Khả năng cắt dòng sét tối đa mỗi cực (Imax) Xung 8/20 μs: 50kA
 • Mức điện áp bảo vệ Up: 1.5kV
 • Dòng ngắn mạch cho phép: 25kA/50kA
 • Vị trí lắp đặt: Đầu vào tủ cấp nguồn nhỏ, trực tiếp cấp nguồn cho phụ tải.
 • Loại mạng 3 pha: TN-C
 • Chế độ bảo vệ: L - NPE
 • Lớp bảo vệ: Class II/ Type 2/Type 1CA
 • Công nghệ: MOV, chống rung/chống shock
 • Kiểu chỉ thị: 3 trạng thái xanh, vàng đỏ
 • Thiết kế: Pluggable Design
 • Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 61643-11:2011, EN 61643-11:2012, UL 1449 4th Edition

ProTec T2-ADV 2+0

Raycap ProTec T2 ADV 2+0 là dòng bảo vệ chống sét chống quá áp 1 pha, bảo vệ thứ cấp (Type 2)

 • Khả năng cắt dòng sét định mức (In) 8/20 μs: 20kA
 • Khả năng cắt dòng sét tối đa mỗi cực (Imax) Xung 8/20 μs: 50kA
 • Mức điện áp bảo vệ Up: 1.5kV
 • Dòng ngắn mạch cho phép: 25kA/50kA
 • Vị trí lắp đặt: Đầu vào tủ cấp nguồn nhỏ, trực tiếp cấp nguồn cho phụ tải.
 • Loại mạng 1 pha: TN-S
 • Chế độ bảo vệ: L - PE, N-PE
 • Lớp bảo vệ: Class II/ Type 2/Type 1CA
 • Công nghệ: MOV, chống rung/chống shock
 • Kiểu chỉ thị: 3 trạng thái xanh, vàng, đỏ
 • Thiết kế: Pluggable Design
 • Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 61643-11:2011, EN 61643-11:2012, UL 1449 4th Edition

SafeTec T2 3+0

Raycap SafeTec T2 3+0 là dòng bảo vệ chống sét chống quá áp 3 pha, bảo vệ thứ cấp (Type 2)

 • Khả năng cắt dòng sét định mức (In) 8/20 μs: 20kA
 • Khả năng cắt dòng sét tối đa mỗi cực (Imax) Xung 8/20 μs: 50kA
 • Mức điện áp bảo vệ Up: 1.5kV
 • Dòng ngắn mạch cho phép: 25kA/50kA
 • Vị trí lắp đặt: Đầu vào tủ cấp nguồn nhỏ, trực tiếp cấp nguồn cho phụ tải.
 • Loại mạng 3 pha: TN-C
 • Chế độ bảo vệ: L - NPE
 • Lớp bảo vệ: Class II/ Type 2/Type 1CA
 • Công nghệ: MOV, GDT & TC
 • Thiết kế: Pluggable Design
 • Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 61643-11:2011, EN 61643-11:2012, UL 1449 4th Edition

SafeTec C(R) (3+0) WT

Raycap SafeTec C(R) (3+0) WT là dòng bảo vệ chống sét chống quá áp 3 pha, bảo vệ thứ cấp (Type 2)

 • Khả năng cắt dòng sét định mức (In) 8/20 μs: 12.5kA
 • Khả năng cắt dòng sét tối đa mỗi cực (Imax) Xung 8/20 μs: 25kA
 • Mức điện áp bảo vệ Up: 2.8kV/3.5kV
 • Dòng ngắn mạch cho phép: 25kA
 • Vị trí lắp đặt: Đầu vào tủ cấp nguồn nhỏ, trực tiếp cấp nguồn cho phụ tải, Turbine gió.
 • Loại mạng 3 pha: TN-C
 • Chế độ bảo vệ: L - NPE
 • Lớp bảo vệ: Class II/ Type 2
 • Công nghệ: High Energy MOV
 • Thiết kế: Modular Design
 • Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 61643-11:2011, EN 61643-11:2012